Perquè comprar productes Cal Romesco?

 

La selecció de productes que fem a Cal Romesco és justificada.

 

Creiem amb els consumidors que són sensibles a les limitades característiques nutritives i de seguretat alimentària dels productes amb preus excessivament baixos, i que a més busquen enriquir les seves experiències de compra d'alimentació amb el coneixement de l’origen dels productes, els mètodes de producció i la realitat social que els envolta.

 

Per una senzilla i àgil identificació del tipus de producte, s'han marcat cadascun d’ells amb una icona de color segons quina sigui la seva naturalesa i característiques diferencials. Els productes Cal Romesco estan lligats a diferents realitats com són:

 

Valor ecològic Valor ecològic

Valor Social Valor social / Comerç Just

Valors Integradors Integradors (responsabilitat / artesania / tradició)

Proximitat Proximitat

 

 

     - Valor ecològic: 

Productes avalats per organismes de certificació que figuren al llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea.

La certificació ecològica i la distinció dels productes amb el seu segell garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control de l'agricultura i la ramaderia ecològiques a Catalunya, la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics del país.

 

     - Valor social / Comerç Just:

Perque entenem que el consum ha d’afavorir tant la conservació del medi ambient com la igualtat social. Propugnem també l’equilibri social.

Són productes que pertanyen a empreses socialment responsables. O bé dins el marc del segell de Comerç Just o bé perquè són empreses d’inserció laboral que treballen per la inclusió de persones amb dificultats d’accés i permanència al mercat laboral i/o amb risc d’exclusió social.

 

     - Integradors (responsabilitat / artesania / tradició):

Productes que no poden incloure's en els dos grups anteriors perquè no disposen d’avals per fer-ho, però que treballen amb polítiques clares que integren també aspectes de conservació medi ambiental i/o d’equilibri social i cultural.

És el grup on queden incloses empreses/productors en transició cap al segell de certificació d’ecològic. O bé empreses amb una preocupació per incloure realitats socials i/o culturals excloses, i amb marcada tendència transformadora de l’entorn social, però no essent tipificades com a tals.

Queden recollides aquelles empreses/productors que segueixen els mètodes de producció i elaboració més artesanals i tradicionals del nostre país. Assolint així també preservar i potenciar la riquesa cultural, social, rural, medi ambiental i agroalimentària de Catalunya.

 

     - Proximitat: 

Entenem que la cura del medi ambient així com la reactivació de les economies locals, passa perquè s'apliquin fòrmules saludables i raonables en la gestió, el transport i el consum final dels productes agroalimentaris a les zones urbanes. Apropant-les al màxim a la realitat rural que les envolta i teixint noves maneres de interrelacionar-se.

Els productes Cal Romesco són de proximitat geogràfica i, per extensió, de proximitat en el temps, és a dir, productes que també són de temporada.

 

 
Cistella  

Cap producte

Transport 0,00 €
Total 0,00 €

Ho compro

ccpae fulla_verda
slowfood >fulla_verda